logo

Ako podať daňové priznanie?

Fyzicky

Osobné doručenie na podateľňu daňového úradu

 1. Vytlačte súbor PDF daňového priznania a podpíšte ho na poslednej strane.

 2. Odnesie daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby na daňový úrad.

 3. Spolu s daňovým priznaním je potrebné doručiť aj

  • Potvrdenie o podaní daňového priznania.
  • Všetky potrebné prílohy. Zoznam príloh, ste od nás dostali spolu s vygenerovaným daňovým priznaním.
 4. Pracovník daňového úradu potvrdenie o podaní označí dátumom a svojim podpisom.

Podanie daňového priznania poštou

 1. Vytlačte súbor PDF daňového priznania a podpíšte ho na poslednej strane.

 2. Nezabudnite spolu s daňovým priznaním poslať všetky potrebné prílohy

 3. Daňové priznanie je odporúčané odosielať poštou ako doporučenú zásielku.

Elektronicky (odporúčané)

Pokyny na elektronické podanie cez portál finančnej správy.

1. Na titulní stránce Finančnej správy kliknite vpravo nahoře na červené tlačidlo „Prihlásenie“.

screenshot-1

2. Vyberte spôsob prihlásenia a prihlaste sa.

screenshot-1

3. V Osobnej internetovej zóne kliknite na “Katalóg formulárov“.

screenshot-1

4. Rozkliknite „Daň z príjmov fyzickej osoby“ a vyberte tlačivo platné od 1.1.2023 podľa typu A alebo B.

screenshot-1

5. Pomocou tlačidla "Načítať zo súboru" nahrajte vygenerovaný súbor XML s daňovým priznaním.

screenshot-1

6. Nahrajte potrebné prílohy. Zoznam príloh, ktorý ste od nás dostali spolu s vygenerovaným daňovým priznaním

screenshot-1

7. Skontrolujte správnosť vyplnenia cez tlačidlo „Kontrolovať“.

screenshot-1

8. Podpíšte a podajte daňové priznanie elektronicky podľa vášho spôsobu prihlásenia.

9. Potvrďte podanie kliknutím na „Potvrdiť“ v zobrazenom oznámení.

screenshot-1